Inhoud van de website

Alle inhoud op deze website, inclusief teksten, afbeeldingen en andere materialen, is met de grootste zorg samengesteld. Velux Elektrotechniek streeft ernaar om de informatie op de website actueel en correct te houden. Echter, wij kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd correct, volledig of actueel is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is eigendom van Velux Elektrotechniek of wordt met toestemming van de rechtmatige eigenaar gebruikt. Het kopiëren, verspreiden of ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Velux Elektrotechniek, behalve en voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar externe websites. Velux Elektrotechniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze externe websites.

Beperking van aansprakelijkheid

Velux Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie op deze website of door de toegang tot of het niet kunnen toegang krijgen tot deze website.

Wijzigingen

Velux Elektrotechniek behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de disclaimer te wijzigen. Het is raadzaam de disclaimer regelmatig te raadplegen.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Inhoud van de website

Alle inhoud op deze website, inclusief teksten, afbeeldingen en andere materialen, is met de grootste zorg samengesteld. Velux Elektrotechniek streeft ernaar om de informatie op de website actueel en correct te houden. Echter, wij kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd correct, volledig of actueel is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is eigendom van Velux Elektrotechniek of wordt met toestemming van de rechtmatige eigenaar gebruikt. Het kopiëren, verspreiden of ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Velux Elektrotechniek, behalve en voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar externe websites. Velux Elektrotechniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze externe websites.

Beperking van aansprakelijkheid

Velux Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie op deze website of door de toegang tot of het niet kunnen toegang krijgen tot deze website.

Wijzigingen

Velux Elektrotechniek behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de disclaimer te wijzigen. Het is raadzaam de disclaimer regelmatig te raadplegen.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.