Wettelijke verplichtingen en compliance

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Je moet kunnen aantonen veilige arbeidsomstandigheden te hebben. Voldoen aan wettelijke eisen is geen optie, maar een noodzaak:

 • Scope-keuringen garanderen de kwaliteit van je elektrische systemen.

 • Brandmeldsystemen en noodverlichting zijn niet alleen essentieel voor de veiligheid maar ook wettelijk verplicht.

Hiervoor zijn, afhankelijk van het doel, verschillende inspectievormen:

 • Verzekeringsinspecties
  Een inspectie gericht op het voorkomen of ontstaan van brand door elektrische installaties en toestellen. Deze NEN 3140, ElektraGarant, NTA 8220 of SCIOS Scope 10 inspectie wordt voorgeschreven door je verzekeraar.

 • NTA 8220 en SCIOS Scope 10
  NTA 8220 is een inspectie gericht op het voorkomen of vermijden van brand als gevolg van onjuiste elektrische installaties en apparatuur. SCIOS Scope 10 is de gecertificeerde vorm. Beide vormen kunnen worden vereist door verzekeraars.

 • NEN 1010
  Een inspectie uitgevoerd volgende de norm NEN 1010, waarbij deze zich voornamelijk richt op “niet in gebruik zijnde”, nieuwe installaties. Doel is vaststellen of de nieuwe installatie veilig in gebruik kan worden genomen, en of deze is geïnstalleerd volgens de NEN 1010.

 • Zonnestroom (PV) installaties, SCIOS Scope 12
  Een veilige zonnestroom installatie is een vereiste voor jou als gebruiker/ bewoner of gebouweigenaar voor acceptatie door je verzekeraar.

Hoe we te werk gaan bij een inspectie

We regelen voor je de inspectie, inspectierapport en de uit te voeren werkzaamheden dan wel begeleiding:

 1. We laten de werkzaamheden uitvoeren door een onafhankelijk inspectiebureau.
 2. Hier zal een rapport uit voortvloeien met geconstateerde gebreken of afwijkingen.
 3. Deze kunnen wij vanuit Velux Elektrotechniek vervolgens voor je herstellen.
 4. Na het herstellen van de gebreken bestaat er de mogelijkheid dat er een herkeuring moet plaatsvinden.
 5. Hierna stellen we een zogenaamde ‘herstel-verklaring’ op die wij indienen waarna een keuringscertifcaat zal worden verstrekt.
Keuringen & inspecties

Wettelijke verplichtingen en compliance

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Je moet kunnen aantonen veilige arbeidsomstandigheden te hebben. Voldoen aan wettelijke eisen is geen optie, maar een noodzaak:

 • Scope-keuringen garanderen de kwaliteit van je elektrische systemen.

 • Brandmeldsystemen en noodverlichting zijn niet alleen essentieel voor de veiligheid maar ook wettelijk verplicht.

Hiervoor zijn, afhankelijk van het doel, verschillende inspectievormen:

 • Verzekeringsinspecties
  Een inspectie gericht op het voorkomen of ontstaan van brand door elektrische installaties en toestellen. Deze NEN 3140, ElektraGarant, NTA 8220 of SCIOS Scope 10 inspectie wordt voorgeschreven door je verzekeraar.

 • NTA 8220 en SCIOS Scope 10
  NTA 8220 is een inspectie gericht op het voorkomen of vermijden van brand als gevolg van onjuiste elektrische installaties en apparatuur. SCIOS Scope 10 is de gecertificeerde vorm. Beide vormen kunnen worden vereist door verzekeraars.

 • NEN 1010
  Een inspectie uitgevoerd volgende de norm NEN 1010, waarbij deze zich voornamelijk richt op “niet in gebruik zijnde”, nieuwe installaties. Doel is vaststellen of de nieuwe installatie veilig in gebruik kan worden genomen, en of deze is geïnstalleerd volgens de NEN 1010.

 • Zonnestroom (PV) installaties, SCIOS Scope 12
  Een veilige zonnestroom installatie is een vereiste voor jou als gebruiker/ bewoner of gebouweigenaar voor acceptatie door je verzekeraar.

Hoe we te werk gaan bij een inspectie

We regelen voor je de inspectie, inspectierapport en de uit te voeren werkzaamheden dan wel begeleiding:

 1. We laten de werkzaamheden uitvoeren door een onafhankelijk inspectiebureau.
 2. Hier zal een rapport uit voortvloeien met geconstateerde gebreken of afwijkingen.
 3. Deze kunnen wij vanuit Velux Elektrotechniek vervolgens voor je herstellen.
 4. Na het herstellen van de gebreken bestaat er de mogelijkheid dat er een herkeuring moet plaatsvinden.
 5. Hierna stellen we een zogenaamde ‘herstel-verklaring’ op die wij indienen waarna een keuringscertifcaat zal worden verstrekt.
Keuringen & inspecties

Waarom Velux Elektrotechniek

Met Velux Elektrotechniek haal je een partner in huis die niet alleen technisch inzicht biedt, maar ook als betrokken partner die met je meedenkt. Wil je informatie over ons bedrijf of ons een keuring of inspecties laten uitvoeren? Neem dan contact op met ons kantoor in Pijnacker.

Stichtingen & verenigingen

Logo NEN
Logo Scios
Logo Techniek Nederland