Iedere ruimte is veiliger door goed werkende noodverlichting

Met noodverlichting creëert u een veiliger situatie voor bezoekers en werknemers. Hierdoor kunnen bij calamiteiten risicovolle werkzaamheden veilig worden beëindigd. Ook kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt en kan men vluchtroutes vinden en volgen.

KvINL gecertificeerd
Kiwa gecertificeerd
SSB
InstallQ
Techniek Nederland

Arbo-wet verplicht controle

Volgens de Arbo-wet moet de noodverlichting jaarlijks worden gecontroleerd. Velux Elektrotechniek is deskundig in het leveren en monteren, inspecteren en controleren van alle soorten noodverlichting. Na onze inspectie ontvangt u het keuringsrapport en eventuele verbeteradviezen. U kunt ons op afspraak inschakelen of een onderhoudscontract afsluiten.

Veiligheidssignalering

Met veiligheidssignalering kunt u vluchtwegen en nooduitgangen aanduiden. Vluchtwegverlichting brandt alleen bij een stroomstoring. Vluchtwegaanduidingen horen permanent te branden en aan een pictogram herkenbaar te zijn. In publieke ruimten groter dan 60 m² is nood-evacuatieverlichting verplicht. Het voorkomt in geval van een stroomstoring paniek. Deze armaturen branden alleen tijdens een stroomstoring. Werkplekken waar sprake is van draaiende delen, zuurbaden, hete of zeer brandbare materialen etc. hebben een verhoogd risico. Hier is nood-werkplekverlichting verplicht.

Wilt u meer informatie over noodverlichting of veiligheidssignalering? Neem dan contact op met ons bedrijf in Pijnacker.