Disclaimer

De op deze website vermelde informatie is met zorg samengesteld. Echter, Velux Elektrotechniek garandeert niet dat de informatie nog volledig correct of actueel is.

Velux Elektrotechniek en partijen die aan de totstandkoming van deze site hebben bijgedragen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie en voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Aan deze website en de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Afnemers van de informatie zijn geheel verantwoordelijk voor hun keuze en gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

KvINL gecertificeerd
Kiwa gecertificeerd
SSB
InstallQ
Techniek Nederland